Przetargi aktywne

Oferta na naprawę rewizyjną P4 lokomotywy szerokotorowej

21.02.2019

Zapraszamy do składania ofert na naprawę rewizyjną P4 według DSU Euroterminal Sławków lokomotyw serii TEM2 (lokomotywy szerokotorowe). Dla zainteresowanych DSU do wglądu w Siedzibie Spółki lub zostanie udostępniony link do pobrania DSU w wersji elektronicznej.

Oferty powinny być przygotowane według poniższych dwóch wariantów:
  1. Naprawa rewizyjna P4 jednej lokomotywy
  2. Naprawa rewizyjna P4 dwóch lokomotyw przy założeniu, że najpierw realizowana jest naprawa jednej lokomotywy po odbiorze i dostarczeniu do zamawiającego rozpoczyna się realizacja naprawy drugiej lokomotywy.

Oferty należy składać elektronicznie na adreinfo@euterminal.pl lub o.lubecka@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.03.2019 r. do godz. godz. 14:00.

Bliższych informacji udziela:
Pan Jerzy Stysz Dział Majątku i Wsparcia Technicznego po numerem tel. 667 080 235 i adresem e-mail: j.stysz@euterminal.pl.

Wzór umowy