Przetargi aktywne

Oferta sprzedaży materiałów węglopochodnych (koks)

08.11.2018

UWAGA: Termin składania ofert został przedłużony do dnia 23.11.2018 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy do składania ofert cenowych na asortyment:
- koks +40 (po sortowaniu z materiałów węglopochodnych)
- koks 20 – 40  (po sortowaniu z materiałów węglopochodnych)
- materiał węglopochodny w tym koks 0-20  (do sortowania).
 
Powyższy materiał w ilości ok. 980 ton pochodzi z sortowania materiałów węglopochodnych, w związku z powyższym Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie wnosił roszczeń z tytułu ewentualnego zanieczyszczenia zakupionego materiału.

Termin płatności: przedpłata 100 % wartości na podstawie faktury proforma, płatna przed odbiorem na konto: Bank Ochrony Środowiska S.A. 98 1540 1128 2112 7004 1770 0001.
Transport: po stronie kupującego
Usługa ważenia i tarowania obligatoryjna: 10 zł za samochód
Możliwość oceny jakościowej oferowanych materiałów podczas wizji lokalnej po wcześniejszym ustalenia terminu z Panem Januszem Ubikiem pod numerem telefonu 693 230 628.

Oferty należy składać na całość materiału elektronicznie na adres  przetargi@euterminal.pl nieprzekraczalnym terminie do 21.11.2018 r. do godz. 15:00.

 

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zakupiony materiał Kupujący zobowiązuje się odebrać w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty dokonania przelewu za przedpłatę. W przeciwnym wypadku Kupujący zostanie obciążony za składowanie materiału za każdą rozpoczętą dobę w wysokości 0,10 zł netto za tona/doba.

Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.

Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego. 

Zdjęcia:

0-40
0-40 pryzma I
0-40 pryzma II
20-40
20-40
20-40 pryzma I
20-40 pryzma II
+40
+40 pryzma I
+40 pryzma II