Przetargi aktywne

Przetarg na dostarczanie gazu propan-butan do zasilania wózków na magazynie (termin składania ofert do 09.11.2018 r. do godz. 17:00)

24.10.2018

 

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
 
ogłasza przetarg na dostarczanie gazu propan-butan do zasilania wózków na magazynie
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Załącznikami, które to dokumenty Dostawca może pobrać ze strony internetowej www.euterminal.pl od dnia 23.10.2018.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2018 r. do godz. 17:00.
Informacji na temat przetargu udziela:
Pan Paweł Januszewski  Specjalista Działu Zarządzania Majątkiem po numerem tel. 603-833-106 i adresem e-mail: p.januszewski@euterminal.pl.
W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SIWZ