Przetargi aktywne

Przetarg na dostarczanie olejów i smarów

24.10.2018

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

ogłasza przetarg na dostarczanie olejów i smarów na potrzeby  Euroterminal Sławków  

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Załącznikami, które to dokumenty Dostawca może pobrać ze strony internetowej www.euterminal.pl od dnia 23.10.2018.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2018 r. do godz. 17:00.

Informacji na temat przetargu udziela:

Pan Paweł Januszewski  Specjalista Działu Zarządzania Majątkiem po numerem tel. 603-833-106                                i adresem e-mail: p.januszewski@euterminal.pl.

W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ES zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty, jak również prawo odwołania i zmiany ogłoszenia przetargowego, a także warunków przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 2