Przetargi aktywne

Przetarg na dostarczenie asortymentu BHP na potrzeby Euroterminal Sławków

24.10.2018

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
 
ogłasza przetarg na dostarczenie asortymentu BHP na potrzeby  Euroterminal Sławków  
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Załącznikami, które to dokumenty Dostawca może pobrać ze strony internetowej www.euterminal.pl od dnia 23.10.2018.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2018 r. do godz. 17:00.
Informacji na temat przetargu udziela:
Pani Katarzyna Klejnot Gł .Specjalista Działu BHP  po numerem tel. 607-230-337 i adresem e-mail: k.klejnot@euterminal.pl.
W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
ES zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty, jak również prawo odwołania i zmiany ogłoszenia przetargowego, a także warunków przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

SIWZ
Umowa BHP
Załącznik nr 1 - cennik

Pytania i odpowiedzi