Przetargi aktywne

Przetarg na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody mineralnej dla pracowników

24.10.2018

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)

GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW

 

ogłasza przetarg na świadczenie usług w zakresie dostarczania wody mineralnej dla pracowników Euroterminal Sławków  

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Załącznikami, które to dokumenty Dostawca może pobrać ze strony internetowej www.euterminal.pl od dnia 23.10.2018.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres przetargi@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 09.11.2018 r. do godz. 17:00.

Informacji na temat przetargu udziela:

Pani Iwona Cebo Gł. Specjalista Działu Zakupów po numerem tel. 609-701-406 i adresem e-mail: i.cebo@euterminal.pl.

W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ES zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty, jak również prawo odwołania i zmiany ogłoszenia przetargowego, a także warunków przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Umowa o współpracy
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2