Przetargi aktywne

Przedłużenie terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej i obsługi wagi

07.12.2017

EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. (dalej: „ES”)
UL. GRONIEC 1, 41-260 SŁAWKÓW
 
Ogłasza przedłużenie terminu składania ofert do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi ochrony fizycznej i obsługi wagi dla „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z Załącznikami, które to dokumenty Dostawca może pobrać ze strony internetowej www.euroterminal.pl od dnia 30.11.2017.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty zgodnie z warunkami określonymi
w Regulaminie Przetargu.  
Ofertę należy złożyć elektronicznie na adres info@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8.12.2017 r. do godz. 17:00.
Informacji na temat przetargu udziela:
Pani Olga Lubecka Dyrektor Działu Zakupów po numerem tel. 609 700 856 i adresem e-mail: o.lubecka@euterminal.pl.
W sprawach nieuregulowanych w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Regulaminu.
ES zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wyboru żadnej oferty, jak również prawo odwołania i zmiany ogłoszenia przetargowego, a także warunków przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.