Przetargi aktywne

Oferta na realizację usługi dotyczącej sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2017

29.11.2017

Działając w imieniu Zarządu spółki "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. zapraszamy do składania ofert na realizację usługi dotyczącej sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2017.
Oferty należy składać elektronicznie na adres  info@euterminal.pl w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. do godz. 17:00.
Bliższych informacji udziela: Pani Bogusława Jachimczak Dyrektor Finansowy tel. 605 8899 296 lub e-mail:b.jachimczak@euterminal.pl.
Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi firmami, które złożyły ofertę.