EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o.o.

ul. Groniec 1
41-260 Sławków 


Sekretariat /Secretary's Office

tel. +48 32/714 24 00 
fax.+48 32/714 24 04

e-mail: info@euterminal.pl

Dział Handlowy /Sales Department

tel. +48 32/714 24 54

tel. +48 32/714 24 06

tel. +48 32/714 24 08

tel. +48 32/714 24 55

e-mail: handlowy@euterminal.pl


NIP 625-241-39-63
REGON: 241546838
KRS 0000353127
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 182 479 000 PLN