Aktualności

Logotyp Kultury Bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

24.07.2017

Mając na względzie  zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego Euroterminal Sławków  sp. z o.o. podpisała w dniu 3 lipca 2017 r. Deklarację w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym przygotowaną przez Urząd Transportu Kolejowego. 
Oznacza to, że stała się jednym z ponad 160 sygnatariuszy dokumentu potwierdzającego współpracę rynku kolejowego na rzecz bezpieczeństwa. 
Wśród sygnatariuszy nie tylko znajdują się przedstawiciele firm kolejowych, przewoźników, zarządców ale także przedsiębiorstwa  działające poza tym sektorem, zarówno znajdują się przedstawiciele administracji rządowej jak i reprezentanci związków zawodowych, stowarzyszeń, uczelni, szkół i mediów. 
Euroterminal Sławków sp. z o.o.  podpisując dokument zobowiązała się do propagowania „zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Informacja o projekcie

Deklaracja w sprawie Rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Logotyp (CMYK)

Logotyp (RGB EPS)

Logotyp (RGB)