Cennik na rozkład jazdy pociągów 2014/2015

08.01.2015r.

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 03 kwietnia 2015r. stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, na rozkład jazdy pociągów 2014/2015. Na powyższe stawki składają się: 

1) Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej 
2) Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów 
3) Stawki jednostkowe opłat dodatkowych

Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, na rozkład jazdy pociągów 2014/2015