Zarządca Infrastruktury

„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o. o. jest Zarządcą Infrastruktury Kolejowej, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową na podstawie przepisów art. 5, 6 i 7 Ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1297 z  późn. zm.), przepisów Ustawy z dnia 8 kwietnia 2015 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015 poz. 584 z późn. zm.)

Autoryzacja Bezpieczeństwa -  Nr PL 2120140002 wydana została na podstawie Decyzji Prezesa UTK Nr DBK-633-A-001.8/2013. z datą ważności od 17.07.2014 roku do 13.07.2019 r.

W dniu 23.12.2015 roku Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Decyzją nr DBK-WSZM.41.14.2015.MS wydał rozszerzoną o linię szerokotorową nr 674 : Sławków LHS – Euroterminal Sławków Autoryzację Bezpieczeństwa nr PL 2120150006, która niniejszym udostępniamy.


Autoryzacja Bezpieczeństwa