Regulamin przydzielania tras pociągów 2014/2015

2015-03-04

Po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do Projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015 niniejszym udostępniamy zatwierdzony decyzją Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z dnia 26.02.2015r. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015.

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2014/2015