• jesteś tu:
  • strona główna

Infrastruktura
12 września 2012 roku w siedzibie Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w obecności Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Patrycji Wolińskiej - Bartkieiwcz i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Adama Zdziebło, podpisano umowę dla projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 3, którego beneficjentem jest „Euroterminal Sławków” Sp z o.o.
Planowany koszt trzeciego etapu rozbudowy Euroterminala wyniesie ponad 60,7 mln zł. Projekt został wyłoniony do dofinansowania w ramach konkursu dla działania 7.4 Rozwój transportu intermodalnego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i otrzyma wsparcie z Funduszu Spójności w wysokości ponad 21,7 mln zł.
W ramach projektu, wykonane będą następujące prace:
• rozbudowa płyty kontenerowej,
• budowa jezdni podsuwnicowych dla suwnicy bramowej,
• dostawa suwnicy bramowej kontenerowej,
• budowa zaplecza technicznego płyty kontenerowej,
• budowa torów z zabezpieczeniem SRK,
• przesunięcie/ regulacja toru,
• budowa sieci wodociągowej,
• budowa sieci kanalizacji deszczowej,
• budowa sieci elektrycznej wraz z budową stacji P-2,
• budowa dróg wewnętrznych.

Efektami zrealizowania projektu będzie powstanie infrastruktury przeładunkowej o wysokich parametrach technicznych, z możliwością przyjmowania składów całopociągowych przy obsłudze ładunków skonteneryzowanych. Po jego realizacji łączne zdolności przeładunkowe jednostek intermodalnych na Euroterminalu osiągną poziom ponad 284 tys. TEU/rok. Zakończenie realizacji i rozliczenia przedsięwzięcia rozbudowy MCL Euroterminal w Sławkowie – zadanie 3 planowane jest na koniec 2014r.
Inwestycja realizowana jest przy wykorzystaniu funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" (POIiŚ) –www.pois.gov.pl
Wykonawcy zadania, wyłonieni w postępowaniach przetargowych:
1. Zaprojektowanie, budowa stacji energetycznej P-2 wraz z drugostronnym zasilaniem suwnicy kontenerowej na potrzeby „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w Sławkowie, w ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego zadanie 3 w Sławkowie.

Wykonawca: ZPUE S.A.29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 79c
Inwestor Zastępczy: "ATIVA ”Jakub Kuratow, ul. Kozielska 254, 44-100 Gliwice"
2. ”Zaprojektowanie i budowa płyty kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną oraz wybór inwestora zastępczego na potrzeby ”Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu Budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego zadanie 3 w Sławkowie”.
Wykonawca: Konsorcjum firm: Mostostal Warszawa S.A., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 11A i Acciona Infraestructuras S.A., 28108 Madryt Alcobendas, ParqueEmpresarial de Moraleja, Avenida de Europa 18 .
Inwestor Zastępczy: Konsorcjum firm: PRI "Inwestor" s. c. Jerzy Bar, Jarosław Gajek, Wiesław Strzałkowski Dąbrowa Górnicza (41-310) ul. Jaworowa 2 WPI "WUDIMEKS" Sp. z o.o. Częstochowa, ul. A. Krajowej 60/62.
3. "Zaprojektowanie wraz z optymalizacją, dostawą, montażem, odbiorem wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT oraz serwisem gwarancyjnym kontenerowej suwnicy bramowej na potrzeby "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. w Sławkowie, w ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego zadanie 3 w Sławkowie".
Inwestor Zastępczy: Konsorcjum firm: PRI "Inwestor" s. c. Jerzy Bar, Jarosław Gajek, Wiesław Strzałkowski, Dąbrowa Górnicza (41-310), ul. Jaworowa 2 i WPI "WUDIMEKS" Sp. z o.o., Częstochowa, ul. A. Krajowej 60/62".
4. W zakresie promocji projektu będą prowadzone postępowania przetargowe.