System zarządzania jakością

Spółka „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy EN ISO 9001:2008.


Zarząd Spółki, w ramach funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością, ustanowił Politykę Jakości.