Praca

1. Manewrowy
Miejsce pracy: Sławków
Opis stanowiska:
-    Wykonywanie pod nadzorem manewrów w swoim okręgu nastawczym.
-    Sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych, przestawianie zwrotnic.
-    Zabezpieczenie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem.
-    Współpraca z innymi pracownikami w celu zapewnienia ciągłości i terminowości świadczonych usług.
-    Realizacja planu pracy manewrowej, współpraca z nadzorującym manewry ustawiaczem.
-    Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości stanu płóz hamulcowych i działania rozjazdów w obsługiwanym rejonie oraz powiadamianie Dyżurnego Ruchu o wszelkich stwierdzonych usterkach.
-    Zabezpieczenie i osłona przejazdów niestrzeżonych.  
-    Obsługa punktów ładunkowych w porozumieniu z pracownikiem nadzorującym dany punkt przeładunkowy.
Profil kandydata:
-    Wykształcenie zawodowe  (najlepiej o profilu kolejowym)
-    Min. roczne doświadczenie na stanowisku manewrowego.
-    Znajomość przepisów i instrukcji wymaganych na stanowisku manewrowego.
-    Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko: manewrowy.
-    Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

Oferujemy:
-    Interesującą pracę w stabilnej firmie.
-    Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego w pracy u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

2. Inspektor kontenerowy
Miejsce pracy: Sławków
Opis stanowiska:

 - Przyjmowanie i wydawanie jednostek multimodalnych na / z terminala kontenerowego.
 - Bieżący kontakt z klientem (telefoniczny i mailowy).
 - Ocena techniczna jednostek multimodalnych.
 - Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji jednostek multimodalnych.
 - Kontrola zgodności i poprawności załadunku składów / wagonów z obowiązującymi przepisami.
 - Tworzenie raportów dobowych (UTI / TEU) i prowadzenie dziennika zmianowego.
 - Analizowanie możliwości przeładunkowych terminala kontenerowego.

Profil kandydata:
 - Wykształcenie min. średnie, mile widziane wyższe z tytułem co najmniej licencjata.
 - Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
 - Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość, nastawienie na realizację celu, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie.
 - Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.
 - Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 - Zorientowanie na dokładność i szczegóły w zmieniającym się otoczeniu.
 - Wysokie umiejętności organizacyjne i planowania.
 - Gotowość do pracy zmianowej.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub / i znajomość zagadnień z zakresu logistyki i spedycji oraz podstawowa znajomość języka rosyjskiego


Oferujemy:
 - Interesującą pracę w stabilnej firmie.
 - Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego na atrakcyjnym stanowisku.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

3. Robotnik torowy

Miejsce pracy: Sławków

Opis stanowiska:

 • Konserwacja i utrzymanie właściwego stanu technicznego infrastruktury kolejowej.
 • Dokonywanie bieżących i awaryjnych napraw infrastruktury kolejowej zgodnie z posiadanymi umiejętnościami i doświadczeniem.
 • Wykonywanie drobnych prac gospodarczych oraz bieżących prac utrzymaniowych przy infrastrukturze kolejowej.
 • Ocena stanu technicznego i przydatności infrastruktury kolejowej.
 • Utrzymanie w należytym stanie technicznym powierzonego sprzętu, narzędzi i mienia Spółki.
 • Prowadzenie rejestru wykonywanych prac.
 • Potwierdzanie poprawności wykonania przeglądów i napraw realizowanych przez serwisy zewnętrzne.

Profil kandydata:

 • Wykształcenie zawodowe techniczne (mile widziane kolejowe lub pokrewne).
 • Dobra organizacja pracy, komunikatywność, obowiązkowość, nastawienie na realizację celu, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie.
 • Zorientowanie na dokładność i jakość wykonywanej pracy.
 • Umiejętności organizacyjne i planowania.
 • Umiejętność obsługi narzędzi ręcznych i spalinowych.
 • Gotowość do pracy na torach.
 • Znajomość nomenklatury kolejowej.
 • Zdecydowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania uprawnień.

Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku lub / i znajomość zagadnień z zakresu infrastruktury kolejowej.

Oferujemy:

 • Interesującą pracę w stabilnej firmie.
 • Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego na atrakcyjnym stanowisku.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

4. Dyżurny ruchu
Miejsce pracy: Sławków
Opis stanowiska:
-    Koordynowanie obsługi kolejowej punktów ładunkowych stacji w porozumieniu z Dyspozytorem
-    Obsługa urządzeń SRK celem prowadzenia ruchu pociągów na liniach oraz nadzór nad pracami manewrowymi.
-    Nadzór nad gospodarką wagonową oraz pracami manewrowymi.
-    Organizacja pracy manewrowej na stacji kolejowej i dbałość o maksymalne wykorzystanie podległych środków trakcyjnych.
-    Prowadzenie dokumentacji techniczno-ruchowej.
-    Uzgadnianie kolejności i zasady wyprawiania i przyjmowania pociągów.
-    Obsługa blokady stacyjnej.
-    Dokonywanie terminowych oględzin rozjazdów.
-    Obsługa wagi kolejowej.
Profil kandydata:
-    Wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach z zakresu ruchu kolejowego.
-    Zawodowy staż pracy – odbycie przygotowania zawodowego.
-    Min. roczne doświadczenie na stanowisku dyżurnego ruchu.
-    Znajomość przepisów i instrukcji wymaganych na stanowisku dyżurnego ruchu.
-    Wiedza zawodowa.
-    Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.
-    Otwartość na zmianę.
-    Doświadczenie zawodowe na stanowisku: nastawniczy będzie dodatkowym atutem.
Oferujemy:
-    Interesującą pracę w stabilnej firmie.
-    Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego w pracy u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

5. Maszynista
Miejsce pracy: Sławków
Opis stanowiska:
-    Sprawne i bezpieczne wykonywanie pracy manewrowej.
-    Wykonywanie przeglądów w zakresie P-1.
-    Dbanie o stan techniczny pojazdu, sprawowanie kontroli stanu technicznego pojazdu, nadzór nad bezpieczeństwem jazdy.
-    Odpowiedzialność za prawidłową obsługę pojazdu podczas wykonywania pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
-    Należyte prowadzenie dokumentacji wymaganej na zajmowanym stanowisku.
-    Współpraca z jednostkami uczestniczącymi w procesie obsługi przewozów.
-    Zgłaszanie wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.
Profil kandydata:
-    Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (najlepiej o profilu kolejowym, elektrycznym lub mechanicznym)
-    Min. roczne doświadczenie w prowadzeniu lokomotyw spalinowych.
-    Znajomość przepisów i instrukcji wymaganych na stanowisku maszynisty.
-    Egzamin kwalifikacyjny lub weryfikacyjny na stanowisko maszynisty pojazdów spalinowych.
-    Egzamin praktyczny na stanowisko maszynisty pojazdów spalinowych.
-    Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.
-    Uprawnienia manewrowego i/lub ustawiacza będą dodatkowym atutem
Oferujemy:
-    Interesującą pracę w stabilnej firmie.
-    Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego w pracy u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

 

6. Ustawiacz
Miejsce pracy: Sławków
Opis stanowiska:
-    Kierowanie oraz wykonywanie manewrów w swoim okręgu nastawczym.
-    Sprzęganie i rozprzęganie pojazdów kolejowych, przestawianie zwrotnic.
-    Zabezpieczenie pojazdów kolejowych przed zbiegnięciem.
-    Operatywna realizacja planu pracy manewrowej.
-    Współpraca z innymi pracownikami w celu zapewnienia ciągłości i terminowości świadczonych usług.
-    Realizacja planu pracy manewrowej, współpraca z nadzorującym manewry dyżurnym ruchu.
-    Zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości stanu płóz hamulcowych i działania rozjazdów w obsługiwanym rejonie oraz powiadamianie Dyżurnego Ruchu o wszelkich stwierdzonych usterkach.
-    Zabezpieczenie i osłona przejazdów niestrzeżonych.  
-    Obsługa punktów ładunkowych w porozumieniu z pracownikiem nadzorującym dany punkt przeładunkowy.
Profil kandydata:
-    Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne (najlepiej o profilu kolejowym, elektrycznym lub mechanicznym)
-    Min. roczne doświadczenie na stanowisku ustawiacza.
-    Znajomość przepisów i instrukcji wymaganych na stanowisku ustawiacza.
-    Świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko: ustawiacz i/lub manewrowy
-    Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

Oferujemy:
-    Interesującą pracę w stabilnej firmie.
-    Możliwość zdobywania szerokiego doświadczenia zawodowego w pracy u Zarządcy Infrastruktury Kolejowej.

Osoby spełniające powyższe kryteria prosimy o przesłanie listu motywacyjnego i CV na adres: a.mrowka@euterminal.pl.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”