Przetargi rozstrzygnięte


Ofert na wykonanie przeglądu okresowego P3 na lokomotywie TEM2 255

20.10.2016


Ogłoszenie na dostawę i montaż nogi Piggy back

12.10.2016


Ogłoszenie na dostarczenie felg

11.10.2016


Przetarg nieograniczony na dostawę usług transportu samochodowego

03.10.2016


Konkurs ofert na zakup energii elektrycznej na rok 2017

16.09.2016


Konkurs ofert na zakup gazu ziemnego na rok 2017

16.09.2016


Przetarg nieograniczony na sprzedaż usług na sprzątanie i ochronę fizyczną mienia

14.09.2016


Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na zakup koparko ładowarki typu fermec 860

20.06.2016EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie systemu monitoringu na terenie nieruchomości ES zlokalizowanej w Sławkowie przy ul. Groniec 1

14.10.2015


EUROTERMINAL SŁAWKÓW SP. Z O.O. ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na zbycie: praw użytkowania wieczystego części nieruchomości położonych w Sławkowie przy ul. Groniec 1

28.04.2015


„EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na zakup lokomotywy spalinowej typu SM-42

25.03.2015


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z transportem kolejowym

17.06.2014


Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na dostawy oleju napędowego

20.05.2014


Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeładunkowych dźwigiem

29.11.2013


Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących podwyższenia zabezpieczenia ruchu na przejeździe kolejowym w rejonie nastawni CSR na terenie ”Euroterminal Sławków” Sp.z o.o.

08.11.2013


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac elektroenergetycznych związanych z wybudowaniem nowej prefabrykowanej podstacji elektroenergetycznej 20/0,4 kV

06.05.2014


Zaproszenie do składania ofert pt. "Naprawa podtorza suwnicy kontenerowej"

06.05.2014


Euroterminal Sławków Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na dostawy olejów i smarów

20.05.2014


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z modernizacją istniejącej wagi kolejowej TRAPPER DRS 100 wraz z przeprowadzeniem jej legalizacji wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

29.04.2015


“Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu przetargu “Zaproszenie do składania ofert na zakup koparki Atlas 1804 MI” z dnia 07.11.2013.

08.01.2014


Zaproszenie do składania ofert na zakup koparki Atlas 1804 MI

07.11.2013


Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac elektroenergetycznych związanych z wybudowaniem nowej prefabrykowanej podstacji elektroenergetycznej 20/0,4 kV lub remontu istniejącej podstacji K-3 6/0,4 kV.

06.06.2013


Pytania i odpowiedzi do postępowania pt:. „Wykonanie prac elektroenergetycznych związanych z wybudowaniem nowej prefabrykowanej podstacji elektroenergetycznej lub remontu istniejącej podstacji K-3 6/04 kV”

19.06.2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku Agencji Celnych wraz z częścią warsztatową.

05.08.2013


Sprzedaż lokomotywy SM-42

10.10.2012


Zapraszenie do składowania pisemnych ofert do wykonania poprawek remontowo – budowlanych oraz dekarsko blacharskich

24.08.2012

“Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu przetargu “Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku Agencji Celnych wraz z częścią warsztatową”.

29.07.2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac budowlanych związanych z dociepleniem ścian budynku Agencji Celnych wraz z częścią warsztatową.

15.05.2013

"Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. informuje o unieważnieniu przetargu na „Wykonanie prac budowlanych związanych z naprawą płyt kontenerowych oraz przejazdów kolejowych”.

10.04.2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeładunkowych towarów sypkich

18.02.2013

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeładunkowych dźwigiem

06.06.2012

Zaprojektowanie wraz z optymalizacją, dostawą, montażem, odbiorem wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT oraz serwisem gwarancyjnym kontenerowej suwnicy bramowej na potrzeby "Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w Sławkowie

21.03.2012

Zaprojektowanie, budowa stacji energetycznej P-2 wraz z drugostronnym zasilaniem suwnicy kontenerowej na potrzeby „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w Sławkowie, w ramach realizacji projektu Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego zadanie 3 w Sławkow

10.02.2012

Zaprojektowanie wraz z optymalizacją, dostawą, montażem, odbiorem wraz z dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT oraz serwisem gwarancyjnym kontenerowej suwnicy bramowej na potrzeby ”Euroterminalu Sławków” Sp. z o.o. w Sławkowie,

27.03.2012

Zaprojektowanie, budowa płyty kontenerowej z infrastrukturą techniczną oraz wybór inwestora zastępczego na potrzeby “Euroterminal Sławków” Sp.z o.o. w Sławkowie.

24.02.2012

Wybór Inwestora Zastępczego dla zadania "Zaprojektowanie, budowa stacji energetycznej P-2 wraz z drugostronnym zasilaniem suwnicy kontenerowej na potrzeby "Euroterminal Sławków" Sp.z.o.o., w ramach realizacji projektu Budowa MCL zadanie 3 w Sławkowie"

10.02.2012

Remont kapitalny wózka kontenerowego SMV 4531 TA5 będącego własnością ”Euroterminal Sławków” Sp. z o.o. w Sławkowie.

03.01.2012

Wstępne ogłoszenie o zaprojektowaniu i budowie płyty kontenerowej

10.11.2011

Wstępne ogłoszenie o dostawie suwnicy

07.11.2011

„Zaprojektowanie i wykonanie - realizacja „pod klucz” - parkingu na samochody osobowe na terenie „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o., w Sławkowie przy ul. Groniec 1

31.10.2011

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeładunkowych towarów sypkich

14.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług przeładunkowych dźwigiem

14.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na dostawy oleju napędowego na potrzeby „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

14.06.2011

Zaproszenie do składania ofert na wykonywanie usług porządkowo – czystościowych w pomieszczeniach, należących do „Euroterminal Sławków” Sp. z o.o.

29.04.2011

16.04.2008 przetarg

16.04.2008

11.02.2008 przetarg

11.02.2008

24.01.2008 przetarg

24.01.2008

Wynajem powierzchni składowych w Sławkowie oraz Herbach

07.01.2008