Pozostałe usługi

 • Sztaunek kontenerów (napełnianie i opróżnianie kontenerów);
 • Ocena techniczna i przydatność pod artykuły spożywcze;
 • Drobne naprawy kontenerów;
 • Podstawowe mycie
 • Depot armatorski;
 • Możliwość kruszenia, sortowania, mieszania sypkich towarów masowych;
 • Ważenie wagonów szerokotorowych, normalnotorowych, samochodów;
 • Przyjęcie i nadawanie towarów do przewozu;
 • Organizacja przewozów kombinowanych;
 • Pełna obsługa terminalowa;
 • Dowóz/ odwóz jednostek ładunkowych na zlecenie klienta;
 • Usługi spedycji towarów w kraju i za granicą;
 • Instalacja flexi-tanków