Usługi składowania

Oferujemy usługi składowania:

  • Kontenerów -  przeładunek i składowanie wykonujemy na płycie kontenerowej o powierzchni 33 725 m2 oraz dodatkowo na 5 600 m2 płycie kontenerowej klamrowej. Łączna powierzchnia do składowania i przeładunku kontenerów wynosi 39 325 m2.
Charakterystyka płyty kontenerowej Jednostka Wartość
Powierzchnia całkowita m2 39 325
Liczba warstw składowania ilość 5
2 suwnice bramowe t 40/50
3 wózki reach-stacker o ładowności t 40
Pojemność składowania TEU sztuk 3 500
Przyłącza do izoterm
 
Sztuk 90

 

 

  • Towarów paletyzowanych, w bigbagach, workach itp. - dla naszych Klientów posiadamy magazyny kryte o powierzchni całkowitej 8 500 m2.
Jednostka magazynowa Parametry
Magazyn uniwersalny Hala magazynowa o powierzchni 2 660 m2 z rampami kolejowymi, normalno i szerokotorowymi oraz dokami samochodowymi. Pojemność 1 780 europalet- możliwość przyjęcia 12 wagonów z paletami i wydania na samochody na dobę minimum 576 palet. Daje to możliwość załadunku na dobę 50 TIR-ów.
 
Magazyn nr 2 Hala magazynowa o powierzchni 4 860 m2 z rampami kolejowymi, normalno i szerokotorowymi oraz dokami samochodowymi.
 
Magazyn główny 380 m2 o pojemności 200 europalet
 
Magazyn lekki- aluflex            
 
600 m2 o pojemności 350 europalet

 
 

  • Wyrobów hutniczych
     

 

Składowisko zadaszone Składowisko zadaszone o powierzchni 3 600 m2 z dwoma suwnicami Q=25t.
 
Składowisko otwarte Utwardzone składowisko o powierzchni 4 600 m2

 

Towarów masowych - dysponujemy dla naszych Klientów placami składowymi dla czasowego składowania materiałów sypkich (węgiel, koks, antracyt, sól) oraz realizacji usług sortowania i kruszenia materiałów. Powierzchnia składowania materiałów sypkich wynosi 
ok. 110 000 m2.


Składowanie