Projekt cennika na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia projekt opłat do cennika na rozkład jazdy pociągów 2019/2020. Projekt ten został przekazany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do zatwierdzenia.

Projekt cennika na rozkład jazdy pociągów 2019/2020
Projekt cennika na rozkład jazdy pociągów 2019/2020 (ANG)