Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Po uwzględnieniu zgłaszanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2019/2020 i 2018/2019 niniejszym udostępniamy Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2019/2020  zatwierdzony Uchwał Zarządu Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. nr 2/II/2019 z dnia 12.02.2019 r.
Przedstawiamy również zestawienie zgłoszonych uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia.

Regulamin sieci ES 2018/2019
Regulamin sieci ES 2018/2019 (ANG)

Ustosunkowanie się do pisma PKP CARGO S.A.