Projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020

Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 ze zm.) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755), "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o. o. udostępnia projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020.   

Ewentualne uwagi do treści projektu Regulaminu sieci 2019/2020 prosimy zgłaszać  na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu w ciągu 14 dni, tj. do 14.02.2019 r.

Projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2019/2020