Projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Zarządca infrastruktury kolejowej „Euroterminal Sławków” Sp. z o. o. wprowadza zmianę do ust. 5, par. 26 Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 w zakresie monitorowania punktualności i realizacji planu wykonaniu.

Ewentualne uwagi do treści projektu ust. 5  par. 26 Regulaminu sieci prosimy zgłaszać  na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu w ciągu 14 dni, tj. do 11.02.2019 r.

Projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019