Budowa MCL Euroterminal w Sławkowie

 • Dnia 17 kwietnia 2009 r. odbyła się uroczystość otwarcia kolejnego etapu inwestycji Budowy Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie. Efektem powyższej inwestycji jest rozpoczęcie funkcjonowania magazynu uniwersalnego o powierzchni 4 860 m2 oraz rozbudowa płyty kontenerowej o powierzchni 1,3 ha wraz z suwnicą kontenerową o udźwigu 40 ton. Do użytku oddano również infrastrukturę techniczną towarzyszącą w postaci torów kolejowych (szeroko i normalnotorowych), dróg i parkingów oraz sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej.

  Dowiedz się więcej
   
 • Dnia 14 stycznia 2008 r. miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji będącej realizacją Etapu 1 dla pierwszego zadania przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie”. Efektem powyższego jest rozpoczęte funkcjonowanie kompleksu magazynowego o całkowitej powierzchni ok. 7 000 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą. Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie przeprowadzana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Transport na lata 2004-2006.

  Dowiedz się więcej
 • Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie - Zadanie 2 nr SPOT/1.3/180/07  Dowiedz się więcej
   
 • Budowa Miedzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie nr SPOT/1.3.1/141/05

  Dowiedz się więcej

  Projekt Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal w Sławkowie - zadanie 3

  Dowiedz sie więcej