Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019_old

Po uwzględnieniu zgłaszanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu zmiany do par 26 Regulaminów sieci w ramach rozkładu pociągów 2017/2018 i 2018/2019 niniejszym udostępniamy  Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 oraz w ramach rozkładu jazdy 2018/2019 po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przez Zarząd Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. Przedstawiamy również uwagi przewoźników kolejowych i stanowisko zarządcy infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.

Odpowiedź na uwagi przewoźników i stanowiski ES
Regulamin sieci ES 2018/2019
Regulamin sieci ES 2018/2019 (ANG)

Wzór wniosku o przydzielenie zdolności przepustowej w celu wykonania manewrów, postoju pojazdów kolejowych