Cennik na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRR-WLKD.730.13.2018.TJ z dnia 11 czerwca 2018 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019.

Cennik na rozkład jazdy pociągów 2018/2019