Regulamin sieci na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

Po uwzględnieniu zgłaszanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu zmiany do par 26 Regulaminów sieci w ramach rozkładu pociągów 2017/2018 i 2018/2019 niniejszym udostępniamy  Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 oraz w ramach rozkładu jazdy 2018/2019 po zatwierdzeniu wprowadzonych zmian przez Zarząd Spółki „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. Przedstawiamy również uwagi przewoźników kolejowych i stanowisko zarządcy infrastruktury „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.
Zaktualizowana wersja Regulaminu sieci obowiązuje od 1 października 2018 r.

Odpowiedź na uwagi przewoźników i stanowiski ES
Regulamin sieci ES 2017/2018
Regulamin sieci ES 2017/2018 (ANG)