Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019

Po uwzględnieniu zgłaszanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2018/2019 niniejszym udostępniamy  zatwierdzony Uchwałą  Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.  Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019.

Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019.
Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2018/2019 wersja angielska
Stanowisko ES dot. uwag przewoźników do Regulaminu sieci 2018/2019