Projekt cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia projekt opłat do cennika na rozkład jazdy pociągów 2018/2019. Projekt ten został przekazany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do zatwierdzenia

Projekt cennika - załącznik nr .4