Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019

Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz. 1727 ze zm.) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755), "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o. o. udostępnia projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019.   

Ewentualne uwagi do treści projektu Regulaminu sieci 2018/2019 prosimy zgłaszać  na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu w ciągu 14 dni, tj. do 20.02.2018r.

Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2018/2019 - projekt

"EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o. o. na prośbę Przewoźników kolejowych przedłuża termin konsultacji Regulaminu sieci na rjp 2018-2019 do 26.02.2018 r