Plan biznesowy

Dostęp do planu biznesowego opracowanego dla „Eurotermial Sławków” Sp. z o.o. na podstawie  art. 38f. 1  ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2117) możliwy jest w siedzibie spółki.
Dane kontaktowe:
41-260 Sławków ul. Groniec 1
e-mail: info@euterminal.pl
Dyrektor Finansowy:
tel.: +48 32 /714 24 30
e-mail: b.jachimczak@euterminal.pl