Statut obiektu infrastruktury usługowej „Stacja Sławków Euroterminal”