Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2017/2018

Po uwzględnieniu zgłaszanych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu Regulaminu sieci w ramach rozkładu pociągów 2017/2018 niniejszym udostępniamy zaakceptowany przez przewoźników kolejowych oraz zatwierdzony Uchwałą  Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.  Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018.

Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018
Regulamin sieci w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 - wersja angielska
Uwagi przewoźników do Regulaminu