Projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

Zgodnie z art. 32 Ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. 2016 poz 1727 ze zm.) oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępnienia infrastruktury kolejowej (Dz.U. z 2017 r., poz. 755), "EUROTERMINAL SŁAWKÓW" Sp. z o. o. udostępnia projekt Regulaminu sieci na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Projekt Regulamin do konsultacji został zamieszczony na stronie internetowej 22.11.2017 r.  

Ewentualne uwagi do treści projektu Regulaminu sieci 2017/2018 prosimy zgłaszać  na adres podany w paragrafie 25 Regulaminu w ciągu 14 dni, tj. do 05 .12.2017 r.

Regulamin Sieci Euroterminal Sławków -  projekt do konsultacji