Cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRRK-WKL.730.17.2017.PW z dnia 3 listopada 2017 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 (załącznik nr 4 do Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017-2018).