Cennik na rozkład jazdy pociągów 2017/2018

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRRK-WKL.730.17.2017.PW z dnia 3 listopada 2017 roku cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018.

Cennik opłat za udostępnianie infrastruktury kolejowej zarządzanej przez „Euroterminal Sławków” sp. z o.o.