Projektu cennika na RJP 2017/2018

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia projekt opłat do cennika na rozkład jazdy pociągów 2017/2018. Projekt ten został przekazany do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do zatwierdzenia.

Projektu cennika na RJP 2017/2018