Regulamin Przydzielania Tras Pociągów 2017-2018

Po upływie czasu na zgłaszanie przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu pociągów 2017/2018 niniejszym udostępniamy zaakceptowany przez przewoźników kolejowych oraz zatwierdzony Uchwałą  Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o.  Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018.

Regulamin Przydzielania Tras Pociągów 2017-2018