Cennik na Rozkład Jazdy Pociągów 2016-2017

Zarząd „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowie niniejszym udostępnia zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego nr DRRK-WKL.730.7.2016.AG z dnia 7 czerwca 2016 r. stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez Przewoźników Kolejowych z infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2016/2017. Na powyższe składki składają się: 
1) Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej. 
2) Stawki jednostkowe opłaty podstawowej za dostęp do urządzeń związanych z obsługą pociągów. 
3) Stawki jednostkowe opłat dodatkowych.


Stawki jednostkowe opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej, na rozkład jazdy pociągów 2016/2017.