Regulamin Przydzielania Tras Pociągów 2016-2017

Po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do proponowanej zmiany wprowadzonej do Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017 niniejszym udostępniamy zatwierdzony decyzją Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. z dnia 22.03.2015r. Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.


Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016-2017


Po uwzględnieniu wszystkich zgłoszonych przez licencjonowanych przewoźników kolejowych uwag do proponowanych zmian wprowadzonych do projektu Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu pociągów 2016/2017 niniejszym udostępniamy zaakceptowany przez przewoźników kolejowych oraz zatwierdzony przez Zarządu „EUROTERMINAL SŁAWKÓW” Sp. z o.o. w dniu 09.02.2016 Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017. W związku z dostosowaniem zapisów Regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016-2017 do opracowanego projektu stawek jednostkowych wprowadzono zmiany do Regulaminu, par. 10, pkt. 7, str.20. Par. 10, pkt 7 otrzymuje brzmienie: „Opłatę za dostęp (dojazd) do i z terminali kolejowych, w tym do torów do czynności ładunkowych, dostęp do bocznic i wag wagonowych stanowi iloczyn sumy wagonów korzystających z torów do czynności ładunkowych i stawki jednostkowej określonej w Cenniku na RJP 2016/2017.”

Regulamin przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017.