Firma

 

Euroterminal Sławków - Terminal Przeładunkowy

Spółka "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. powstała w kwietniu 2010 r. na bazie funkcjonującego od 2004 r. Oddziału CZH S.A. w Katowicach Euroterminal w Sławkowie. Udziałowcami "Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. są CZH S.A., PKP Cargo S.A. oraz PKP LHS Sp. z o.o.
 
”Euroterminal Sławków" Sp. z o.o. jest terminalem przeładunkowym usytuowanym na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435mm) dzięki czemu doskonale wpisuje się w rozwój transportu kontenerowego na trasie Daleki Wschód i Azja – Europa Zachodnia.  

Prezentacja FirmyJednocześnie Euroterminal znajduje się w pobliżu przecięcia Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem (Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Północ z Południem (Paneuropejski Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu.Terminal usytuowany jest na obrzeżach Aglomeracji Śląskiej, w miejscu posiadającym wyjątkowe położenie wobec głównych szlaków komunikacyjnych w regionie, zarówno w odniesieniu do transportu drogowego, jak i kolejowego.

 

Posiadamy doskonałe połączenia z siecią transportową w ruchu krajowym i międzynarodowym, poprzez:
    • POŁĄCZENIA KOLEJOWE 
     o Bezpośrednie połączenie linią szerokotorową LHS o długości ok. 400 km przez przejście graniczne Izow/ Hrubieszów poprzez Ukrainę z Dalekim Wschodem,
     o Dostępność do linii określonych w Umowie AGTC (umowa o głównych liniach transportu kombinowanego), w wyniku połączeń z liniami:
         - CE30:Zgorzelec-Wrocław-Katowice-Kraków-Przemyśl-Medyka,
         - CE65:Gdynia-Gdańsk-Warszawa-Katowice-Zebrzydowice,
     o Dostępność do korytarzy transportowych Europa – Azja. Lokalizacja Euroterminalu pozwala na dogodne podłączenie zarówno do Korytarza Paneuropejskiego nr VI, jak i III.
      o Powiązania z siecią kolejową regionu.
  •  POŁĄCZENIA DROGOWE, dzięki bliskości głównych szlaków transportowych kraju to: 
     A1 Warszawa – Bielsko Biała, odległość 8 km,
     A4 Katowice – Kraków, odległość 10 km,
     E40 Katowice - Kraków, odległość 5 km.
  •  POŁĄCZENIA Z PORTAMI LOTNICZYMI: 
     Kraków Balice, odległość 57 km,
     Katowice Pyrzowice, odległość 44 km.

 

Posiadamy stałe połączenia intermodalne z polskimi portami bałtyckimi oraz z włoskim terminalem w Maddaloni (k. Neapolu) a także terminalem w Schwarzheide (Niemcy) 2 x w tygodniu. W trybie rozproszonym codziennie nadajemy przesyłki skonteneryzowane w kierunku wschodnim m.in. na Ukrainę, do Rosji czy Kazachstanu. 
Oprócz obsługi terminalowej w transporcie intermodalnym, realizujemy również usługi przeładunku, zabezpieczenia i wysyłki towarów paletyzowanych, masowych, wyrobów hutniczych oraz towarów niestandardowych i ponadgabarytowych w relacjach bezpośrednich i pośrednich (przez place składowe, magazyny) z wagonów szerokotorowych/wagonów normalnotorowych/samochodów.
Świadczymy kompleksowe usługi spedycyjno - transportowe w kraju i za granicą z wykorzystaniem transportu kolejowego i samochodowego w systemie „door to door”.. Realizujemy wspólne projekty ze znaczącymi firmami europejskimi.
Dysponujemy zespołem wysoko wykwalifikowanych specjalistów, infrastrukturą techniczną i komputerową, która zapewnia najwyższą jakość oferowanych usług. Wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom naszych klientów stale poszerzamy gamę oferowanych usług.